facebook

Cookie Policy

Informacje o “cookies” i IP.

 1. W celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań, Serwis używa cookies.
 2. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer WWW na Państwa komputerze, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Cookies, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki WWW, mogą zostać odczytane nie tylko przez nasz serwer internetowy. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe.
 3. Możecie Państwo przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies.
 4. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z Usług.
 5. Cookies są stosowane na przykład do przechowywania Państwa identyfikatora dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
 6. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z Państwa dysku, przejmowania Państwa poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji.
 7. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.
 8. Właściciel i Wykonawca zbiera Państwa dane eksploatacyjne informujące o tym, ilu użytkowników korzysta z Serwisu oraz Usług.
 9. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa komputera z wykorzystaniem adresu IP.
 10. Sieć Wykonawcy zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kontem weryfikacji, jaki użytkownik odwiedził Serwis, chyba, że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.aboutcookies.org lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Niniejszy Serwis został przygotowany przez Tree Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 33, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Korzystania z serwisu internetowego www.treepharma.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego. Podczas przetwarzania danych zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standardów bezpieczeństwa i poufności.

 1. Wszelkie zawarte na stronie treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handlowe stanowią własność intelektualną Tree Pharma Sp. z o.o. i zgodnie z prawem podlegają ochronie. W związku z powyższym dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Tree Pharma Sp. z o.o.
 2. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
 3. Należy pamiętać, iż wszystkie informacje dotyczące zdrowia, prezentowane w Serwisie publikowane są w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem, ani być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszym zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu.
 4. Informacje zawarte w Serwisie zostały opracowane przez Tree Pharma Sp. z o.o. w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. Autorzy, konsultanci jak i wydawca Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczonych na stronach Serwisu. Wszystkie osoby wykorzystujące opublikowane w Serwisie treści robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. W wypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 65 67 222 lub poprzez wysłanie e-mail’a na biuro@treepharma.pl
 5. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne. Tree Pharma Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Tree Pharma Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.
 6. Tree Pharma Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Tree Pharma Sp. z o.o. Tree Pharma Sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Tree Pharma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją.
 8. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
 9. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
 10. Korzystanie z Serwisu podlega prawodawstwu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z Serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy dla siedziby Tree Pharma Sp. z o.o..